In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, pentru a utiliza acest site in continuare, te rugam sa iti dai acordul privind folosirea cookie-urilor si prelucrarea datelor personale colectate prin formular si email.

De Acord Ce inseamna cookie si cum le folosim
Cum prelucram datele personale colectate prin formular si email

Revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line se face prin completarea

Declarației 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line”.

Varianta 1 – on-line

!!!Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line.

Daca alegem varianta on-line  pașii sunt următorii:

Pasul 1. Descărcarea  in varianta .XML a Declarației 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line”. Formular xml.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D151_XML.pdf

Pasul 2. Completarea si semnarea cu semnătura digitala a Declarației 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line”.

Pasul 3. Încărcarea declarației pe portalul ANAF la secțiunea Declarații electronice – Revocare online – Revocare online – formular 151. https://www.anaf.ro/revocare/

Pasul 4. Primirea mesajului de confirmare pentru depunerea cu succes.

Încărcarea formularului s-a realizat cu succes! În 1-4 zile lucrătoare, veţi primi un email de confirmare a revocării dvs.!

Varianta 2 – format hartie

Pasul 1. Descărcarea  in varianta .PDF a Declarației 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line”. Formular pdf.

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf

Pasul 2. Formularul se depune in format hârtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: – actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; – documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; – împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

 

Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

Care sunt pașii pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line?