In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, pentru a utiliza acest site in continuare, te rugam sa iti dai acordul privind folosirea cookie-urilor si prelucrarea datelor personale colectate prin formular si email.

De Acord Ce inseamna cookie si cum le folosim
Cum prelucram datele personale colectate prin formular si email

Declaratia unica 2022

trebuie depusa la ANAF

25 mai 2022 incluziv

Care este termenul de depunere?

 • 25 mai 2022 inclusiv;
 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți;
 • în termen de 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți.

Cine depune declaratia?

 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri sau pierderi în Romania, din: activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultura și/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță);
 • persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în Romania (venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, etc.);
 • persoanele fizice care nu realizează venituri, dar care doresc să se asigure în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și optează pentru plata contribuției aferente.

Cum se depune declarația?

 • prin mijloace electronice de transmitere prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza
  certificatului digital calificat;
 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Care sunt plafoanele pentru anul 2022?

 • Plafonul din acest an este de 30.600 de lei, respectiv 12 salarii minim brute pe economie (salariul minim brut de la 1 ianuarie este de 2.550 lei).

Societatea noastra vine in sprijinul dumneavoastra si va poate ajuta la completarea si depunerea Declaratiei unice.


Completare si depunere Declaratia unica

Camelia Ciobanu este Consultant fiscal, Expert contabil, Auditor financiar si lucreaza in cadrul societatii www.contapenet.ro

Data articol: 10.01.2021

Declaratia unica 2022