In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, pentru a utiliza acest site in continuare, te rugam sa iti dai acordul privind folosirea cookie-urilor si prelucrarea datelor personale colectate prin formular si email.

De Acord Ce inseamna cookie si cum le folosim
Cum prelucram datele personale colectate prin formular si email

La completarea şi trimiterea formularelor către Contapenet Profiexpert Srl prin intermediul paginilor web ale domeniului http://contapenet.ro, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se face manual de către utilizator.

Informarea folosirii Cookie-urilor este afişată vizibil şi clar în cadrul paginilor web ale domeniului http://contapenet.ro
Acordul privind folosirea Cookie-urilor se face manual de către utilizator.

Capitolul 1 – Definiții

Prestator – Contapenet Profiexpert Srl, Str. Aleea Barajul Sadului, Nr.3-5, sector 3, Bucureşti.

Website – totalitatea paginilor de pe domeniul http://contapenet.ro

Utilizator – persoană fizică și/sau persoană juridică care are acces la Website prin intermediul unui browser.

Date Personale – orice fel de informaţie care priveşte Utilizatorul în mod personal şi cu ajutorul căreia Utilizatorul poate fi identificat; astfel de date pot fi dar nu se limitează la: nume, prenume, cnp, vârstă, sex, adresă domiciliu, adresă e-mail.

Date Anonime – orice fel de informaţie care priveşte modalitatea prin care este utilizat Website-ul şi care NU identifică personal Utilizatorul; astfel de date pot fi dar nu se limitează la: comportamentul şi preferinţele Utilizatorului pe Website, informaţii despre traficul pe Website.

Date – totalitatea Datelor Anonime şi a Datelor Personale.

Cookie – fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui computer personal, telefon mobil, sau tabletă şi care este salvat pe discul local, atunci când Utilizatorul accesează Website-ul; cookie-urile memorează doar Date Anonime.

Capitolul 2 – Colectarea Datelor

Prestatorul colectează Date pentru a oferi Utilizatorilor o experienţă uniformă atât în timpul vizitării Website-ului dar şi ulterior, sub forma continuării comunicării la distanţă.

Prestatorul va folosi Datele colectate doar în scopurile precizate în prezentul document şi doar în condiţiile în care această practică aduce Utilizatorului o îmbunătăţire a calităţii serviciilor pentru care acesta a ales să viziteze şi să utilizeze Website-ul.

Colectăm Datele Personale atunci când Utilizatorul completează şi trimite către Prestator formularele online de pe paginile Website-ului. Formularele completate cu Datele Personale nu pot fi trimise către Prestator dacă Utilizatorul nu îşi exprimă acordul privind condiţiile prezentului document.

Exprimarea acordului de furnizare a Datelor Personale se face manual, de fiecare Utilizator în parte, selectând cu cursorul sau prin atingere (în cazul ecranelor tactile) căsuţa de bifare atribuită acordului din cadrul formularului.

Colectăm Datele Anonime în mod automat, cu ajutorul Cookie-urilor proprii sau de la terţi, plasate în memoria browser-ului Utilizatorului.

Capitolul 3 – Prelucrarea Datelor Personale

Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Prestatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate Datele Personale pe care Utilizatorul le furnizează despre persoana sa, despre un membru al familiei sale ori o altă persoană.

Cum folosim Datele Personale colectate prin formular online şi email:

  1. * continuarea dialogului la distanţă iniţiat de Utilizator în momentul completării formularului de contact sau în momentul trimiterii unui email, respectiv transmiterea raspunsului Prestatorului la mesajul scris de către Utilizator prin intermediul formularului de contact;
  2. * trimiterea de mesaje de natură comercială şi/sau de informare prin poşta electronică (e-mail). Utilizatorul nu va primi mesaje nesolicitate prin sisteme automate de apelare şi comunicare, care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax sau poştă electronică (e-mail) sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului.Excepţie face cazul în care Utilizatorul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres (şi-a exprimat acordul) pentru a primi astfel de comunicări, aşa cum este descris în Capitolul 2.

Totodată, ulterior exprimării consimţământului de primire a mesajelor, Utilizatorul are dreptul să solicite în mod gratuit şi simplu încetarea comunicării electronice.

În acest sens Prestatorul va pune la dispoziţia Utilizatorului link-uri şi adrese de e-mail vizibile în paginile proprii şi în mediile de comunicare a mesajelor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Prestator şi nu sunt comunicate nici unei terţe părţi.

Utilizatorul beneficiază de următoarele drepturi care pot fi invocate oricând, fără justificare şi într-un mod gratuit şi simplu:
– dreptul de retragere a acordului de prelucrare a datelor;
– dreptul de ştergere a datelor (de a fi uitat);
– dreptul de restricţionare a prelucrarii datelor;
– dreptul de acces şi de intervenţie (modificare) asupra datelor;
– dreptul de a se adresa justiţiei.

Capitolul 4 – Securitatea Datelor Personale

A. Angajament

Activităţile desfăşurate de Prestator sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia Datelor Personale şi la securitatea acestora.

Prestatorul aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Prestatorul nu vinde, nu oferă, nu înstrăinează şi nu face schimb de Date Personale obţinute prin intermediul formularelor web de pe paginile proprii. De asemenea, Datele Personale, inclusiv adresele de e-mail, nu vor fi publicate pe paginile web proprii, fără acordul explicit al persoanei avizate.

B. Securitate

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Prestatorul utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Datele Personale completate şi trimise de Utilizator prin intermediul formularelor online de pe Website vor fi procesate, stocate şi criptate (în cazul parolei de acces) utilizând tehnici informatice din domeniul programării web, care pot fi dar fără a se limita la:

  1. imunizarea câmpurilor formularelor prin metode specifice,
  2. respectarea parametrilor de siguranţă privind conexiunea cu baza de date,
  3. instalarea de programe antivirus in sistemul de operare al Serverului.

Accesul la baza de date pentru lucrările de administrare şi/sau modificare a anumitor date se realizează prin autentificarea cu parolă doar de către administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Prestator.

De asemenea, pentru menţinerea securităţii prelucrării Datelor Personale (în special împotriva viruşilor informatici) Prestatorul interzice folosirea de programe software locale care provin din surse neautorizate (dubioase) şi instalează pe hard disk-urile locale programe de tip antivirus pentru prevenirea infestării cu viruşi şi dacă este cazul pentru devirusarea automată.

Administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Prestator să aibă acces şi să modifice baza de date se supun obligaţiilor contractuale de confidenţialitate şi pot fi traşi la raspundere în czul nerespectării acestor obligaţii.

De asemenea, aceştia sunt instruiţi asupra importanţei menţinerii confidenţialităţii Datelor Personale, precum şi asupra riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele Personale stocate în baza de date NU vor fi tipărite.

Prestatorul garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal găzduite în sistemul său informatic.